Seo web 123

Chuyên gia Seo uy tín hàng đầu Việt Nam

By

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo của bạn báo hiệu quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn thực hiện cho quảng cáo đó hoặc chiến dịch của quảng cáo và quảng cáo đó có được chấp thuận hay không dựa trên chính sách của AdWords.

trang thai ad Trạng thái quảng cáo trong Google AdwordsNơi để tìm trạng thái quảng cáo của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại  http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Hãy xem cột “Trạng thái”, bên cạnh “Quảng cáo”, để xem trạng thái của quảng cáo

Cách diễn giải trạng thái quảng cáo của bạn

Cột “Trạng thái” từ tab Quảng cáo hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của quảng cáo của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập. Dưới đây là các loại khác nhau của trạng thái quảng cáo:

 1. Bị tạm dừng
 2. Đang chờ xử lý
 3. Đã kết thúc
 4. Đã xóa
 5. Đang xem xét
 6. Đủ điều kiện
 7. Ðược chấp thuận
 8. Chấp thuận (không dành cho gia đình)
 9. Được chấp thuận (dành cho người lớn)
 10. Đã chấp thuận (có giới hạn)
 11. Bị từ chối
 12. Trang web bị tạm ngưng

Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ bao gồm bốn trạng thái quảng cáo mà bạn có quyền kiểm soát:

 • Bị tạm dừng: Không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng quảng cáo. Tạm dừng quảng cáo có nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch bị tạm dừng” hoặc “Nhóm quảng cáo bị tạm dừng” từ tab Quảng cáo của mình nếu bạn đã tạm dừng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo này. Ngay cả khi quảng cáo bị tạm dừng, quảng cáo vẫn được xem xét. Chúng tôi xem xét quảng cáo bị tạm dừng để đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách AdWords và điều luật hiện hành, và cũng để quảng cáo được chấp thuận khi đang xem xét có thể chạy ngay sau khi bạn hủy tạm dừng quảng cáo.
 • Đang chờ xử lý: Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đang chờ xử lý” hoặc “Nhóm quảng cáo đang chờ xử lý” từ tab Quảng cáo của mình nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo đang chờ xử lý này.
 • Đã kết thúc: Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch của quảng cáo. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đã kết thúc” hoặc “Nhóm quảng cáo đã kết thúc” từ tab Quảng cáo của mình nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo đã kết thúc này.
 • Đã xóa: Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa quảng cáo. Xóa quảng cáo có nghĩa là quảng cáo đó không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được kích hoạt lại. Bạn cũng nhìn thấy “Chiến dịch đã xóa” hoặc “Nhóm quảng cáo đã xóa” từ tab Quảng cáo của mình nếu bạn đã xóa chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo này.

Các loại còn lại là các trạng thái có liên quan đến chấp thuận hoặc từ chối quảng cáo của bạn.

By

Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế trong Google Adwords

Giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) của bạn là số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột. Bạn thường bị tính phí ít hơn — đôi khi ít hơn nhiều — giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa), là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột.

CPC thực tế thường thấp hơn CPC tối đa bởi vì với phiên đấu giá AdWords, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo chẳng hạn như liên kết trang web.

Cách hoạt động

Money4U Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế trong Google AdwordsChúng tôi kết hợp Điểm chất lượng, giá thầu CPC tối đa cũng như tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác để xác định Xếp hạng quảng cáo. Khi ước tính tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các yếu tố đó như mức độ liên quan, tỷ lệ nhấp và sự nổi bật của tiện ích mở rộng hoặc định dạng trên trang kết quả tìm kiếm. Sau đó sử dụng Xếp hạng quảng cáo của từng nhà quảng cáo để xác định nơi quảng cáo xuất hiện và loại tiện tích mở rộng nào và định dạng quảng cáo nào khác sẽ hiển thị cùng với quảng cáo (hoặc quảng cáo hay định dạng quảng cáo sẽ hoàn toàn xuất hiện).

Với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, Xếp hạng quảng cáo tối thiểu bắt buộc đối với quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm thường lớn hơn Xếp hạng quảng cáo tối thiểu bắt buộc đối với quảng cáo bên cạnh kết quả tìm kiếm. Kết quả là CPC thực tế khi bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm có thể cao hơn CPC thực tế nếu bạn xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm, ngay cả khi không có nhà quảng cáo nào khác ngay bên dưới bạn. Mặc dù bạn có thể trả tiền nhiều hơn cho mỗi nhấp chuột, nhưng quảng cáo hàng đầu thường có tỷ lệ nhấp cao hơn và có thể cho phép bạn hiển thị một số tiện ích mở rộng quảng cáo nhất định và chỉ sẵn có các tính năng khác ở những vị trí quảng cáo hàng đầu. Như mọi khi, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giá thầu CPC tối đa.

Ví dụ:

 • Nếu nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn đặt giá thầu 2 đô la Mỹ và nếu quảng cáo của nhà quảng cáo đó có cùng chất lượng với quảng cáo của bạn (đồng thời có tiện ích mở rộng và định dạng quảng cáo có cùng hiệu quả hoạt động), bạn thường cần phải đặt giá thầu nhiều hơn 2 đô la Mỹ 1 xu để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo đó và vẫn duy trì vị trí cũng như định dạng quảng cáo của mình. Với AdWords, đó là số tiền cao nhất bạn sẽ trả (khoảng 2,01 đô la Mỹ), cho dù giá thầu của bạn là 3 đô la Mỹ, 5 đô la Mỹ hay cao hơn.
 • Nếu nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn đặt giá thầu là 2 đô la Mỹ và có quảng cáo chất lượng cao hơn bạn, bạn sẽ trả nhiều hơn 1 xu so với số tiền bắt buộc để đối sánh với Xếp hạng quảng cáo cao hơn của nhà quảng cáo đó (và vẫn duy trì vị trí và định dạng quảng cáo của bạn), nhưng không bao giờ nhiều hơn giá thầu CPC tối đa của bạn (trừ khi bạn đang đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao).

By

Cách vào Facebook ngày 18/6/2013 thành công 100%

Bước 1. Cách sửa file host:
- Với Windows XP ta vào Start ->program ->Accessary -> Mở Notepad.
- Với Windows Vista & 7 ta vào Start ->program ->Accessary -> chuột phải vào Notepad -> Chọn Run As Administrator
Bước 2. Vào File->Open tìm đến “c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”

173.252.73.52 www.facebook.com
173.252.110.27 facebook.com
69.171.237.20 login.facebook.com
173.252.73.52 apps.facebook.com
69.171.234.25 upload.facebook.com
69.171.237.20 graph.facebook.com
173.252.73.52 register.facebook.com
69.171.234.25 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.237.20 vi-vn.facebook.com
173.252.73.52 static.ak.connect.facebook.com
69.171.234.25 developers.facebook.com
69.171.237.20 error.facebook.com
173.252.73.52 upload.facebook.com
69.171.234.25 register.facebook.com
173.252.103.32 bigzipfiles.facebook.com
173.252.73.52 pixel.facebook.com
69.171.234.25 upload.facebook.com
69.171.237.20 register.facebook.com
173.252.99.10 bigzipfiles.facebook.com
69.171.234.25 pixel.facebook.com
23.2.242.110 s-static.ak.facebook.com

Bước 3. Copy đoạn IP và tên miền bên trên xuống dưới của file host, nếu sửa thì thay thế cũ bằng mới

Theo: http://www.seoweb123.com

By

5 bước SEO từ khóa lên top Google

Để SEO 1 từ khóa lên Top Google cần rất nhiều các yếu tố khác nhau, tuy nhiên 5 bước dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra rằng SEO không khó như bạn nghĩ nếu bạn biết cách đi đúng hướng.

Bước 1: Phân tích và chọn lựa từ khóa một cách chính xác

phan tich tu khoa 5 bước SEO từ khóa lên top Google

Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch SEO cũng như giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất.

a. Chọn lựa các từ khóa có độ cạnh tranh trung bình và thấp:

- Bạn nên chọn lựa các từ khóa có độ dài từ 4 – 7 chữ ví dụ như “iphone 5 xách tay giá rẻ” hoặc ” kem dưỡng da nhập khẩu” để SEO thay vì các từ khóa có độ dài từ 1 – 3 chữ như “iphone 5″, “kem dưỡng da” vì độ canh tranh của các từ khóa 4 – 7 chữ thấp hơn và thời gian lên Top nhanh hơn rất nhiều so với các từ khóa từ 1 – 3 chữ trong khi hiệu quả tỉ lệ chuyển đổi khách hàng thành công cao hơn rất nhiều vì đúng thứ mà người dùng đang cần.

b. Chọn lựa các từ khóa có tính địa phương.

- Nếu bạn chỉ kinh doanh ở một vài tỉnh thành thì điều này rất tốt, bạn nên thêm từ khóa địa phương sau mỗi từ khóa ví dụ như “bán iphone 5 xách tay Hà Nội” hoặc “bán kem dưỡng da tại Sài Gòn”. Các từ khóa sẽ có khả năng lên TOP nhanh và giúp bạn vượt trội các đối thủ khác trên Google.

Bước 2: Xây dựng nội dung chất lượng và độc cho các từ khóa

xay dung noi dung 1024x834 5 bước SEO từ khóa lên top Google

Với mỗi từ khóa bạn định SEO, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị cho từ khóa đó những nội dung chất lượng và độc (quality and unique contents) – Điều mà Google rất thích và bạn rất có thể sẽ lên TOP từ khóa mà không cần đến textlink.

a. Nội dung cần ít nhất từ 400 – 600 chữ, có phần giới thiệu, nội dung chính và kết thúc rõ ràng

b. Nội dung cần có ít nhất 1 – 2 ảnh liên quan đến từ khóa

c. Nội dung cần phải do bạn khảo sát, nghiên cứu và viết ra, tuyệt đối không sử dụng các bài viết copy lại.

Bước 3: Tối ưu On-Page cho trang đích

toi uu onpage 5 bước SEO từ khóa lên top Google

Sau khi bạn đã có nội dung chất lượng và độc cho từ khóa của mình, hãy tiến hành xây dựng bài viết đó thành một trang đích và tối ưu cho trang đích đó

a. Tiêu đề rõ ràng, ngắn gọn và xúc tích, ưu tiên từ khóa lên đầu – Ví dụ “Iphone 5 xách tay – Cần bán Iphone 5 xách tay tại Hà Nội”

b. Tối ưu đường dẫn URL, đảm bảo đường dẫn đã được rewrite giúp Google và người dùng dễ nhận biết – Ví dụ: http://domaincuaban.com/iphone-5/can-ban-iphone5-xach-tay-tai-Ha-Noi.html

c. Đảm bảo bạn khi bạn view-source trang đích bạn sẽ thấy 2 thẻ <title> và <description>, nếu không có 2 thẻ này, từ khóa của bạn sẽ lên rất chậm

d. Đảm bảo dùng thẻ <h1> cho tiêu đề của bài viết và <strong> cho các từ khóa chính

e. Đảm bảo website được truy cập tốt bởi người dùng và bot của Google, không có chứa các mã độc

Bước 4: Xây dựng hệ thống textlink chất lượng và hợp lý.

xay dung link 5 bước SEO từ khóa lên top Google

a. Chỉ chọn mua các textlink trên các website có nội dung liên quan, không mua trên các site không phù hợp.

Ví dụ site của bạn thuộc lĩnh vực Gia đình thì bạn có thể mua trên các site thuộc các lĩnh vực như: Gia Đình, Phụ Nữ, Đời Sống, Bạn Trẻ, Thời Trang, Mua Sắm, Tin Tức – không mua trên các site thuộc lĩnh vực như Game, Xây dựng, Bất Động Sản.

b. Chọn mua các website có lượng outlink < 25

Các website đã có hơn 25 textlink trỏ đến website khác (outbound links hay còn gọi là link out ) sẽ không mang lại hiệu quả cao cho từ khóa và website của bạn, thậm chí có thể khiến website của bạn bị ảnh hưởng xấu.

c. Chọn mua các website có PR > 0 và domain age >  6 tháng

Bạn nên mua các website có PR từ 1 trở lên và độ tuổi domain tối thiểu 6 tháng. Các website mới và có PR = 0 sẽ không giúp gì được nhiều cho từ khóa của bạn, hãy để các website đó hoạt động thêm và mua vào thời điểm khác.

d. Nên mua tối thiểu từ 3 – 5 textlink cho mỗi từ khóa và duy trì trong 2 tháng

Với mỗi từ khóa bạn nên mua ít nhất từ 3 – 5 textlink và duy trì trong 2 tháng để được Google đánh giá ở mức cao nhất. Tất nhiên càng nhiều textlink thì hiệu quả cho từ khóa sẽ càng cao, nhưng bạn không nên mua quá nhiều textlink một lúc mà nên dàn trải theo thời gian hợp lý.

Bước 5: Tiếp tục xây dựng nội dung và Chờ đợi

vuot len 5 bước SEO từ khóa lên top Google

Sau khi bạn đã làm đầy đủ 4 bước trên, hãy tạm quên các từ khóa đó tiếp tục xây dựng website của bạn trở nên thân thiện và hữu ích với người dùng. SEO là không dừng lại, đối thủ của bạn cũng biết những điều trên, vì vậy bạn hãy liên tục cập nhật các bài viết mới chất lượng và độc đáo, quảng bá website của mình tới bạn bè và người thân, khởi tạo Fan Page của bạn trên Facebook, tạo tài khoản Google Plus và hô hào bạn bè +1 cho website của mình. Cùng với tất cả những gì bạn đã làm, từ khóa của bạn sẽ xuất hiện ở vị trí mà bạn sẽ bất ngờ.

Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra vị trí các từ khóa của bạn tối thiểu 2 ngày/lần để theo dõi sự thay đổi kỳ diệu của chúng và bạn sẽ yêu thích SEO như tôi hơn bao giờ hết.

By

Cách vào Facebook mới nhất ngày 25/03/2013

Bước 0 – Download file host: Thực hiện bước này nếu bạn không muốn tự sửa file hosts bằng tay. Bạn có thể bỏ qua các bước 1 đến bước 3 ở dưới đây nếu bạn tải file hosts haivl.com đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tải về, bạn giải nén, rồi copy đè file vừa giải nén lên file hosts có sẵn tại thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc

Link download:
Download file hosts cho mạng VNPT và Viettel
Download file hosts cho mạng FPT

Nếu bạn không làm bước 0 thì có thể làm bước 1 đến 3 sau đây:

Bước 1 - Mở Notepad: Click vào Start Menu > All Programs > Accessories > Notepad. Nếu bạn dùng Windows Vista hoặc Windows 7, thay vì click vào biểu tượng Notepad, bạn click chuột phải vào biểu tượng Notepad, trên menu hiện ra, chọn “Run as Administrator”.

Bước 2 – Mở file hosts: Trong Notepad bạn vào menu File > Open. Ở phần Filter gần ô File name, bạn chọn All Files (*.*). Sau đó vào đường dẫn: C\Windows\System32\drivers\etc để mở file có tên là hosts.

Bước 3 – Sửa file hosts: Sau khi đã mở file hosts, di chuyển con trỏ đến cuối file. Rồi bấm Enter. Copy toàn bộ nội dung tương ứng như sau để thêm vào cuối file hosts:

Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng (có thể upload được ảnh cập nhật ngày 25/3/2013):
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Bước 4 – Bấm Save và tắt Notepad

Bước 5 – Tắt trình duyệt bạn đang dùng và vào lại trang facebook.com để kiểm tra kết quả

Chúc các bạn thành công và hãy chia sẻ với bạn bè của mình nhé!

Cách 3: Thay đổi DNS để vào Facebook

Bạn có thể thay đổi DNS để “nói” với máy tính rằng hãy tìm địa chỉ IP thực của Facebook bằng 1 máy chủ khác. Một số địa chỉ DNS server uy tín mà bạn có thể sử dụng:

Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220

Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Các bước để thay đổi DNS như sau:

Bước 1:

Đối với Windows XP, Windows Vista: Vào Start Menu > Control Panel > Network Connections, sau đó chọn Properties trên cửa sổ. Cách khác nhanh hơn là bạn bấm phải chuột vào biểu tượng nhấp nháy màu xanh, hình mạng máy tính ở góc dưới cùng bên tay phải của màn hình, sau đó chọn Properties.

Đối với Windows 7 (Win7): Bấm vào biểu tượng chiếc máy tính ở icon tray phía dưới bên phải màn hình. Bấm vào Open Network and Sharing Center. Trên màn hình hiện ra, chọn Change adapter settings. Sau đó bấm đúp chuột vào biểu tượng nào có hình kết nối màu xanh, rồi chọn Properties.

Bước 2: Trên màn hình Properties, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), sau đó bấm tiếp vào Properties. Trên màn hình hiện ra bạn bấm vào Use the following DNS server addresses: sau đó điền giá trị của DNS server ở trên vào ô Prefered DNS ServerAlternate DNS Server.

+ Prefered DNS Server: 208.67.222.222 (hoặc 8.8.8.8 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

+ Alternate DNS Server: 208.67.220.220 (hoặc 8.8.4.4 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

Sau đó bấm OK để cập nhật DNS mới.

Hình minh họa cách đổi DNS để vào facebook ở dưới đây:

man hinh cach doi dns vao facebook Cách vào Facebook mới nhất ngày 25/03/2013

Bước 3: Bạn đóng trình duyệt Internet Explorer, FireFox hoặc Google Chrome đang sử dụng. Sau đó mở lại và vào lại http://www.facebook.com

Chúc bạn thành công & vui vẻ với Facebook. Đừng quên gửi cách này chia sẻ cách này cho bạn bè mình cùng vào Facebook nhé!

By

Công thức tính PageRank của Website

cach tinh pagerank 0 Công thức tính PageRank của Website

Google Page Rank

Page Rank được phát triển ở đại học Stanford bởi Lary Page và sau đó được phát triển bởi Sergey Brin như là một phần của dự án phát triển công cụ tìm kiếm mới ngày nay gọi là google.

Page Rank (viết tắt là PR) là một định nghĩa về thuật toán của google có mục đích là xếp hạng trang website của các máy tìm kiếm nhằm sắp xếp thứ tự ưu tiên đường dẫn URL trong trang kết quả tìm kiếm. Đã nói đến thuật toán thì chúng ta thường nghĩ tới công thức toán học. .

Đây là công thức Google để áp dụng để tính pagerank cho 1 URL (công thức tính Page rank)
PR(A) = (1-d) + d*(PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn))

Trong đó:

PR(A) là PR của trang “page A”.
d là hằng số. Thông thường hằng số có giá trị là 0.85 (hằng số này có thể thay đổi).
PR(Tn) là PR của trang Tn cung cấp cho “trang A” một back link.
C(Tn) : số link ra bên ngoài (outgoing links) từ trang Tn .

Dưới dây là bảng đối chiếu số lượng link chất lượng cần thiết để tăng Pagerank

1. Tăng PageRank tối đa được bao nhiêu nếu có 1 backlink chất lượng?
Tất nhiên là việc tăng PageRank lên được bao nhiêu còn tùy thuộc vào PageRank cũ của bạn trước đó. Việc tạo được 1 backlink có chất lượng thì website của bạn có thể đạt được tối đa như bản đồ pagerank sau:

cach tinh pagerank 1 Công thức tính PageRank của Website

Page Rank tăng tối đa với 1 link chất lượng.

Ví dụ: hiện tại PageRank của bạn đang là 0 (cột ngoài cùng bên trái), nếu có 1 backlink từ site có PageRank 10 thì trang của bạn có thể tăng PageRank lên tối đa là 7. Tuy nhiên nếu trang của bạn đang có PageRank là 4 thì kể cả bạn có tạo được backlink từ 1 trang có PageRank 6 cũng là vô nghĩa vì nó sẽ không giúp bạn tăng PageRank.

2. Để tăng PageRank tôi cần bao nhiêu backlink để tăng 1 bậc?

cach tinh pagerank 2 Công thức tính PageRank của Website

Để tăng PageRank tôi cần bao nhiêu Backlink.

Theo như bảng 2, ví dụ trang của bạn đang có PageRank là 2 nếu muốn tăng PageRank lên 3 thì cần 3125 backlinks từ website có PageRank 0, hoặc 625 backlinks từ website có PageRank 1, hoặc 5 backlink từ website có PageRank 3…

3. Tăng PageRank từ N/A lên PageRank từ các website có PageRank N/A, 0, 1?
Nếu bạn có tham vọng làm việc này thì thời gian để bạn build backlink rất lâu đấy. Các bạn có thể tham khảo bảng sau:

 

cach tinh pagerank 3 Công thức tính PageRank của Website

Số lượng BackLink

Như vậy nếu bạn muốn tăng PageRank từ N/A lên PageRank 8 với các backlinks cũng từ các site có PageRank giống mình (N/A) thì cần cỡ… 12,207,000 backlinks.
Các con số trên cũng chỉ mang tính tham khảo dựa trên kinh nghiệm của tác giả, có thể nó không được chính xác một cách tuyệt đối nhưng các bạn có thể dựa vào đó để có những tính toán cho riêng mình.

By

Tại sao các đơn vị cung cấp dịch vụ SEO luôn chọn WordPress?

seo wordpress Tại sao các đơn vị cung cấp dịch vụ SEO luôn chọn Wordpress?Như các bạn đã biết SEO là từ viết tắt của (Search Engine Optimization). Nói đến SEO hiện nay năm 2013 chắc các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến không còn lạ gì với định nghĩa đó. Tại sao vậy?

- Vâng, SEO đã giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí. Tăng lợi nhuận kinh doanh và mở rộng thị phần cũng như khuếch tán thương hiệu rất tốt. Do đó, những năm gần đây nghề SEO đã có chỗ đứng trong “Danh bạ việc làm”. Cùng với đó là những công ty cung cấp “Dịch vụ SEO” ra đời nhằm đám ứng nhu cầu thiết yếu. Vậy tại sao các đơn vị cung cấp “Dịch vụ SEO” lại chọn WordPress?

- Vâng, để SEO 1 website thành công trong Top của kết quả tìm kiếm thì các chuyên gia SEO phải làm tốt 2 bước sau:

+ Tối ưu SEO OnPage.

+ Làm tốt SEO OffPage

Và dưới đây tôi xin đưa ra 2 lý do các chuyên gia SEO cũng như các đơn vị cũng cấp Dịch vụ SEO chọn WordsPress như sau:

I. Tính cộng đồng.

- Trước khi ta sử dụng bất kì một công cụ, nền tảng nào đó, thì gần như đầu tiên ta đều quan tâm đến cộng đồng có đông người sử dụng hay không. Vì khi có cộng đồng mạnh, bạn có thể tham khảo, học tập các cách tối ưu, thiết lập và sử dụng dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. WordPress cũng vậy.

-Có 72,4 triệu website được thiết kế bằng wordpress.
-50 % số website WordPress sử dụng dịch vụ của wordpress.com.
-20-25% số website được tạo ra hàng ngày sử dụng wordpress.
-Có 98 phiên bản wordpress khác nhau được tạo ra.
-Có 17,7 % trong số 1 000 000 website đứng đầu thế giới được tạo ra bằng wordpress.
-48% trong số 100 blog công nghệ hàng đầu sử dụng wordpress.
-Phiên bản wordpress 3.3 được phát hành vào tháng 12/2011 và đã có 12 triệu lượt download vào tháng 4/2012.
-Có 37 triệu lượt tìm kiếm wordpress trong mỗi tháng.
-WordPress.com là website đứng thứ 18 về lượt truy cập tại Anh.
-22 tên miền trong 100 tên miền mới đăng ký tại Mĩ sử dụng wordpress.
-Indonesians là quốc gia có số người sử dụng wordpress đông nhất và -wordpress.com là website có lượt truy cập đứng thứ 8 tại đất nước này.
-Mã nguồn WordPress đã được dịch thành 40 ngôn ngữ khác nhau.
53,8 % các website thương mại sử dụng wordpress.
-Trên 18 000 nhà phát triển wordpress được có thu nhập trên 50$ / giờ khi được hỏi .
-19 000 plugins đã có trong thư viện plugins của wordpress.
Mã nguồn wordpress có hơn 3 triệu lượt download mỗi ngày.
- Nếu WordPress còn mới mẻ với bạn thì với các số liệu trên đây sẽ khiến bạn yên tâm hơn khi tự tìm hiểu và sử dụng wordpress.

II. Tính năng mạnh mẽ.

- Cộng động wordpress đã rất đông đảo, nhưng các tính năng của wordpress sẽ còn làm cho cộng đồng này phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa.

WordPress không giới hạn việc lập các thư mục (category chính) cũng như các thư mục con. Bạn có thể lập bao nhiêu tùy thích và thiết kế chúng bằng giao diện đồ họa.
-WordPress có thể tự động xuất RSS và Atom, cung cấp thông tin, bai viết của bạn đến người dùng một cách nhanh nhất.
-Bạn có thể đăng bài lên blog bằng cách gửi Email.
-Hỗ trợ cài đặt Plugins và Theme theo dạng modul. Nó giúp cộng đồng phát triển wordpress ngày càng đa dạng, phong phú về tính năng và giao diện.
-WordPress có thể đồng bộ với dữ liệu của nhiều blog khác giúp việc chuyển qua wordpress dễ dàng hơn.
-Có nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết việc phát triển các hàm API, code nhúng mở rộng tính năng cho wordpress một cách dễ dàng.
-Dễ dàng quản lý và duy trì mà không cần kiến thức chuyên sâu về tin học nhờ giao diện trực quan.
-Khả năng tìm kiếm tốt trên nội dung của wordpress.
Xuất bản bài viết dễ dàng với nhiều tính năng biên tập và không giới hạn độ dài bài viết.
-Hỗ trợ blog đa ngôn ngữ.
-Dễ dàng thiết đặt các setting phù hợp với sự thay đổi thuật toán của Google trong SEO website.

Tôi mong rằng các bạn sau khi đọc xong bài này sẽ Comment đóng giúp bài viết của tôi được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn.

By

Mật độ từ khóa giúp SEO hiệu quả

Bạn đã làm SEO rất lâu, từ khóa có lên trang 1 của Google nhưng chắc rằng đạt đúng chuẩn mật độ từ khóa? Các chuyên gia thường khuyến cáo từ 1 đến 3%, Google lại khuyến cáo <5%. Vậy mật độ từ khóa như thế nào thì giúp SEO hiệu quả?

Word Cloud Keyword Analysis ASQ Mật độ từ khóa giúp SEO hiệu quả

Mật độ từ khóa tính dựa trên công thức:

MDTK = (TST*SLL/TSTW)

MDTK: mật độ từ khóa
TST: tổng số từ trong từ khóa
SLL: số lần lặp lại của từ khóa
TSTW: tổng số từ trên webpage

Nếu cao hơn tỉ lệ khuyến cáo, có thể webpage sẽ rơi vô trường hợp nhồi nhét từ khóa, và dẫn đến bị phạt. Nếu bạn quen tay, bạn có thể ước lượng bằng vài thủ thuật đơn giản. Hoặc dùng các công cụ miễn phí để kiểm tra chất lượng và mật độ từ khóa website của bạn

10 Công cụ kiểm tra mật độ từ khóa miễn phí:

1 – Internet Marketing Ninjas
2 – DavidNaylor
3 – SEOBook
4 – Rapid Search Metrics
5 – Webconfs Keyword Density Checker
6 – SEOCentro
7 – Ranks NL
8 – Live Keyword Analysis
9 – iWEBTOOL Keyword Density Checker
10 –Submit Express Meta Tag Analyzer

Mật độ từ khóa là gì?

Điều này có vẻ hơi vui đúng không, viết rồi khuyến cáo, đưa ra công thức sau mới nhắc đến định nghĩa. Thực tế mà nói Marketing cũng có vài định nghĩa, kinh tế cũng vậy. Nên định nghĩa không biết đâu là chuẩn xác, thôi thì cứ tham khảo wikipedia vậy

Keyword density is the percentage of times a keyword or phrase appears on a web page compared to the total number of words on the page. In the context of search engine optimization keyword density can be used as a factor in determining whether a web page is relevant to a specified keyword or keyword phrase.

Điều kết của tác giả:

- Mật độ từ khóa là quan trọng, nên làm theo chuẩn
- Nếu 1 webpage lỡ tay viết mà mật độ từ khóa cao, đừng quá lo lắng còn những yếu tố khác bù trừ
- Chăm chút vào nội dung hướng đến người đọc hơn là mật độ từ khóa

By

Quảng cáo Google

Tạo sao chọn quảng cáo Google Adword?

google adwords Quảng cáo Google
- Google là mạng quảng cáo có mức độ bao phủ rộng nhất thế giới.
- Quý khách có thể lựa chọn nơi hiển thị quảng cáo mình mong muốn.
- Quảng cáo chỉ xuất hiện với các khách hàng tiềm năng tìm kiếm những gì mà Quý khách đang cung cấp.
- Mô hình tính tiền trên lần bấm chuột (PPC) đảm bảo Quý khách chỉ trả tiền cho những khách hàng thực sự tiềm năng.
- Đây là giải pháp quảng cáo kinh tế nhất và Quý khách có thể điều khiển được chi phí quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.
- Chủ động theo dõi được các kết quả báo cáo chi tiết online từ Google.

Hotline tư vấn: 0987 838 199

By

Cách tăng điểm chất lượng cho Google Adwords

Tại sao bạn nên quan tâm đến điểm chất lượng (Quality Score) ?

Hãy tự trả lời câu hỏi : Bạn có quan tâm đến điểm chất lượng (Quality Score) hay không? Nếu câu trả lời là CÓ thì từ bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu rõ về nó. Hãy xem danh sách bên dưới để bạn thấy rằng những điều sắp được nói tới đây có đang liên quan đến việc quảng cáo Website của bạn trên Google hay không nhé:

quality score optimization Cách tăng điểm chất lượng cho Google Adwords  

Thứ nhất: Bạn đang chi rất nhiều tiền cho quảng cáo Website trên Google – Bạn đang rất bực mình về điều này.

Thứ hai: Đối thủ của bạn đang “đứng trên” và có vẻ việc quảng cáo của họ cũng đang tốt hơn bạn, bạn muốn quảng cáo Google của mình vượt qua đối thủ của bạn nhưng không phải trả thêm tiền nữa.

Thứ ba: Bạn đang không hài lòng về chỉ số ROI trong chiến dich quảng cáo Website, bạn muốn chạy chiến dịch Google Adwords với lợi nhuận cao nhất trong khi chỉ chi với số tiền thấp nhất có thể.

Thứ tư: Thiếu nguồn lực – Bạn hiểu được lợi ích của Quality Score nhưng bạn không có nhiều thời gian để làm bất cứ điều gì để tăng Quality Score cho quảng cáo Website và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thứ năm: Tất cả các ý đã nói trên đây.

Nếu những lựa chọn ở trên, ko có cái nào phù hợp với bạn thì có lẻ bạn chưa từng làm một chiến dịch Pay Per Click nào cả, hoặc bạn chưa hề làm gì cho chiến dịch quảng cáo Website của mình, còn nếu như có một hoặc nhiều ý trên đúng với điều bạn đang “đau đầu” thì bạn đã có chút kinh nghiệm về Google Adwords rồi đó nhỉ. Tiếp tục để giải quyết những điều làm bạn trăn trở đi nào.

Tin tốt lành cho bạn đây, chỉ có 1 yếu tổ ảnh hưởng đến tất cả những điều mình nói ở trên mà thôi đó là : Điểm chất lượng (Quality Score). Việc cải thiện điểm chất lượng sẽ giải quyết một, thậm chí tất cả những điều đó.

Điểm chất lượng (Quality Score) có ý nghĩa gì với quảng cáo Website của bạn?

Chúng ta sẽ bắt đầu với tầm quan trọng của điểm chất lượng (Quality Score)

Quality Score giúp xác định:

 1. Quảng cáo Website của bạn có đủ điều kiện để hiển thị bên cạnh kết quả tìm kiếm hay không?
 2. Ước tính giá thầu tối thiểu (minimum bid)
 3. Bạn phải trả bao nhiêu tiền khi một người click vào quảng cáo Website của mình
 4. Vị trí quảng cáo của bạn

Hơn nữa, Quality Score còn là giải pháp giúp xác định độ liên quan của từ khóa, ad copy và landing page. Bởi độ phù hợp của quảng cáo Website là rất quan trọng trong Search Marketing. Ngược lại, Quality Score cũng là một yếu tố dự báo kết quả rất tốt, dựa vào Quality Score giúp ta xác định mẫu quảng cáo của mình để tạo sự liên quan tốt nhất giữa từ khóa, ad copy và landing page. Điều này giúp quảng cáo Website của bạn trở nên thu hút hơn và sẽ kéo theo Conversion Rate cũng tăng.

Gia tăng độ liên quan trong quảng cáo Website

 1. Điều đó đảm bảo khách hàng sẽ tìm thấy những gì họ mong muốn sau khi click vào quảng cáo Website của bạn.
 2. Đảm bảo cho những nhà quảng cáo có cơ hội bán được sản phẩm khi tạo ra quảng cáo mà người dùng có nhu cầu.
 3. Cung cấp cho công cụ tìm kiếm (Search Engine) một lợi nhuận bền vững để tiếp tục đóng vai trò là người duy trì kết nối giữa Advertiser và User.

Những yếu tố giúp xác định Quality Score:

 1. Lịch sử của CTR (Clickthrough Rate) – Tỉ lệ click chuột trong account của bạn cũng như những từ khóa chuyên biệt khác.
 2. Độ liên quan giữa từ khóa bạn đấu giá (bid) với mẫu quảng cáo Website của bạn.
 3. Độ liên quan của Destination URL với từ khóa – mẫu quảng cáo.
 4. Và những yếu tố khác (User Experience,…)

relevance plus user experience equals quality score Cách tăng điểm chất lượng cho Google Adwords

Hình bên trên cho chúng ta cái nhìn khái quát về Quality Score – nó là số đo của sự liên quan giữa : từ khóa, mẫu quảng cáo và Destination URL. Cộng thêm một số yếu tố User Experience.

Mục đích của hệ thống điểm số Quality Score nhằm đảm bảo rằng, người sử dụng có kinh nghiệm sẽ tìm kiếm một cách hiệu quả nhất, dể dàng nhất còn những nhà quảng cáo Website sẽ cho ra những quảng cáo tốt nhất nhằm thu hút khách hàng.

Theo Google, một quảng cáo Website tốt là:

 1. Phải liên quan đến Search Query (truy vấn tìm kiếm)
 2. Mô tả chính xác sản phẩm quảng cáo
 3. Liên quan mật thiết đến Landing Page

Google sẽ tự động tính toán những điều này và cộng thêm một số yếu tố khác nữa để cho ra Quality Score. Điểm chất lượng là một con số có giá trị từ 1 đến 10 ứng với mỗi từ khóa mà bạn đang đấu thầu (bid) trong Google Adwords, quảng cáo Website của bạn có độ liên quan càng cao thì Quality Score của từ khóa đó sẽ tăng theo.

Mục đích của Quality Score là gì?

Quality Score giúp cho Google làm thỏa mãn 3 thành phần trong vòng đời của một quảng cáo Website – đó là khách hàng, nhà quảng cáo và ngay cả chính Google.

 1. Khách hàng muốn thấy được kết quả tốt nhất khi họ tìm kiếm
 2. Nhà quảng cáo muốn nhiều khách hàng bằng việc quảng cáo của họ xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm mà chi phí bỏ ra là thấp nhất.
 3. Google muốn khách hàng và nhà quảng cáo đều hài lòng để tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ.

Như hình bên trên thì các bạn thấy được rằng, Google là trung gian giữa nhà quảng cáo và khách hàng. Bằng cách cho ra đời Quality Score, Google tin chắc rằng cả Advertiser và User đều hài lòng.

Trước khi thuật ngữ Quality Score ra đời, những nhà quảng cáo thường tạo ra những mẫu quảng cáo ít liên quan với những gì mà người dùng tìm kiếm chủ yếu họ dựa vào chiến thuật “nhử mồi” để chiêu dụ những cú click. Khi người dùng Click vào quảng cáo thì Google nhận được tiền, tuy nhiên Google nhận ra rằng đây không phải là một mô hình bền vững, nó làm giảm đi User Experience (kinh nghiệm người sử dụng). Vậy để tạo ra mô hình bền vững cho những mẫu quảng cáo Website, Google cần tìm ra một cách để “thưởng” cho những quảng cáo có chất lượng để gia tăng Search Experience. Và Quality Score ra đời để giải quyết vấn đề này.

Quality Score cung cấp kinh nghiệm tìm kiếm (Search Experience) tốt hơn cho khách hàng. Bởi vì những quảng cáo đã liên quan gần hơn đến những gì họ muốn tìm kiếm. Nó giúp ngăn chặn những cách quảng cáo “đen” ví dụ như Landing Page chẳng liên quan gì đến từ khóa họ tìm kiếm cả. Nó như là động lực thúc đẩy những nhà quảng cáo tạo ra những mẫu quảng cáo Website cụ thể, liên quan đến tìm kiếm của khách hàng. Bởi vì tạo một quảng cáo tốt sẽ mang đến cho bạn:

 1. Cơ hội được hiển thị quảng cáo trên Google
 2. Chi phí giảm
 3. Vị trí cao

Như vậy, chúng ta đã biết được Quality Score mang lại hiệu quả như thế nào cho chiến dịch quảng cáo Website của bạn cũng như làm cho kinh nghiệm tìm kiếm của người dùng trở nên tốt hơn.

Google xác định điểm chất lượng (Quality Score) hơi khác nhau ở những mạng quảng cáo khác nhau. Ở bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn rằng Quality Score được Google tính toán như thế nào trên Google Search – vì đây là nguồn mang lại traffic lớn nhất cho những nhà quảng cáo Website.

google quality score Cách tăng điểm chất lượng cho Google Adwords

Các yếu tố dưới đây được Google sử dụng để tính toán Quality Score:

Historical Clickthrough Rate (CTR) của mỗi từ khóa và độ liên quan của quảng cáo Google:

Clickthrough Rate là tỉ lệ được tính bằng cách lấy số lần click vào quảng cáo Website chia cho Impression (số lần hiển thị quảng cáo Website) thông qua Google. Những quảng cáo và từ khóa sẽ có một CTR riêng biệt và duy nhất cho mỗi chiến dịch quảng cáo Website của bạn

CTR là thành phần quan trọng nhất trong Quality Score bởi vì nó trực tiếp chỉ ra được đâu là những quảng cáo Website phù hợp nhất với người tìm kiếm. Ví dụ, từ khóa được chọn lọc  kỷ càng sẽ cho thấy được quảng cáo cũng đạt được hiệu quả tương tự và nó sẽ có CTR cao hơn là những từ khóa chung chung, với những mẫu quảng cáo với nội dung không rõ ràng. Càng có nhiều từ khóa và quảng cáo Website liên quan đến nhau cũng như liên quan đến việc kinh doanh của bạn thì sẽ có càng nhiều người dùng click vào quảng cáo Website của bạn mỗi khi họ tìm kiếm cụm từ khóa liên quan.

Độ liên quan giữa từ khóa và mẫu quảng cáo Website trong mỗi Ad Group Google Adwords:

Điều này đơn giản có nghĩa là những từ khóa trong Ad Group (nhóm quảng cáo) phải liên quan đến quảng cáo Website. Những từ khóa này nên được nhắc đến trong văn bản quảng cáo.

Độ liên quan giữa từ khóa và mẫu quảng cáo Website đối với truy vấn tìm kiếm:

Từ khóa mà người dùng tìm kiếm phải liên quan đến từ khóa trong Ad Group hoặc trong chính mẫu quảng cáo đó. Tuy nhiên điều này không được tính đến khi Google xác định Quality Score.

Account Historical được đo bằng CTR của tất cả những quảng cáo và từ khóa trong Account của bạn:

Google sẽ có được toàn bộ lịch sử về Account của bạn khi họ xác định CTR. Một vài nhà quảng cáo đã hiểu lầm về điều này vì thế họ nghĩ rằng mình nên chỉnh sửa từ khóa và quảng cáo đã tồn tại để phù hợp hơn. Thật ra, Google ưa thích và ưu tiên những quảng cáo gần đây, Google cũng cung cấp cho những nhà quảng cáo Website nhiều nơi để cải thiện điểm chất lượng.

“Một vài ngày kiểm tra và thấy được hiệu quả của từ khóa là không tốt, không ảnh hưởng đến điểm chất lượng của bạn đâu. Để tối ưu hóa cho Account, Google khuyến khích các bạn chạy thử nghiệm với giá thầu ban đầu, từ khóa và mẫu quảng cáo Website”

Chất lượng trang đích (Landing Page)

Google đề cập đến 3 thành phần chính để xác định chất lượng của trang Web đó là: nội dung liên quan và duy nhất, tính minh bạch và có tính điều hướng.

Nội dung liên quan – Người dùng dể dàng tìm thấy những gì mà quảng cáo Website của bạn nói đến, và khi họ liên kết đến trang Web sẽ nhận được thông tin hữu dụng nhất về sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Nội dung duy nhất – Người dùng không thể tìm thấy nội dung tương tự ở trang Web khác.

Tính minh bạch – Để xây dựng lòng tin của người dùng, Website của bạn phải rõ ràng về thông tin và lĩnh vực bạn đang kinh doanh , hãy cho người dùng thấy Website của bạn tương tác với máy tính người dùng như thế nào, hoặc nếu có ý định sử dụng thông tin cá nhân của họ thì bạn phải làm rõ tại sao và như thế nào.

Tính điều hướng – Cung cấp đường dẫn ngắn gọn đề người dùng có thể dể dàng đặt mua và nhận sản phẩm của mình, tránh sử dụng quá nhiều popup, … và những yếu tố gây khó chịu cho người dùng, gây khó khi thao tác Website, một yếu tố quan trọng khác nữa là tốc độ load trang đích phải nhanh chóng. Google Bot định kỳ sẽ ghé qua Landing Page của bạn để thu thập những điều này đấy.